THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ XUẤT HÓA ĐƠN

THÔNG TIN HỮU ÍCH VỀ HÓA ĐƠN

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THỜI ĐIỂM

Theo nội dung được quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 11 của Thông tư 10/2014/TT-BTC, Bộ tài chính đã quy định hóa đơn xuất sai thời điểm sẽ bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng – 8.000.000 đồng.Cách xử phạt cụ thể theo từng trường hợp như sau:

 • Phạt cảnh cáo nếu việc lập hóa đơn không đúng thời điểm của đơn vị không dẫn đến chậm thực hiện nghĩa vụ thuế và có tình tiết giảm nhẹ. Trường hợp đơn vị không có tình tiết giảm nhẹ thì phạt tiền ở mức tối thiểu của khung hình phạt.
 • Phạt tiền từ 4.000.000 đến 8.000.000 đồng đối với hành vi khác lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định.Theo quy định trên, với hành vi bán hàng ngày 1 mà hóa đơn xuất ngày 2 trong cùng tháng là mức phạt tối thiểu 4.000.000 đồng .Như vậy, từ nội dung được trình bày ở trên, việc xuất hóa đơn không đúng thời điểm sẽ vi phạm quy định về hóa đơn, tùy theo mức độ vi phạm sẽ tương ứng với mức phạt xuất hóa đơn không đúng thời điểm là khác nhau.

THỜI ĐIỂM XUẤT HÓA ĐƠN THEO QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

Theo Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 quy định thời điểm xuất hóa đơn điện tử sao cho đúng đã quy định như sau:

 • Ngày lập hóa đơn điện tử đối với bán hàng là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đơn vị đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.Theo quy định trên, đối với các hoạt động thương mại (mua bán hàng hóa), ngày xuất hóa đơn là ngày chuyển giao hàng hóa.
 • Ngày lập hóa đơn điện tử đối với cung ứng dịch vụ là ngày hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp đơn vị cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc trong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiềnĐối với hoạt động dịch vụ, ngày xuất hóa đơn là ngày hoàn thành dịch vụ hoặc ngày thu tiền (nếu thu trước khi dịch vụ hoàn thành)Ngoài ra, cũng trong Điều 4 của Thông tư này, Bộ tài chính có quy định thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp khác được hướng dẫn như sau:
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các hoạt động cung cấp điện, nước, các dịch vụ viễn thông, truyền hình, dịch vụ CNTT được bán theo kỳ nhất định thực hiện chậm nhất không quá bảy (7) ngày kế tiếp tính từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình, CNTT.
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là thời điểm nghiệm thu, bàn giao các công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.
 • Đối với các tổ chức kinh doanh bất động sản, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, để chuyển nhượng: – Trường hợp chưa chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản, nhà đất…: có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì thời điểm lập hóa đơn điện tử là ngày thu tiền hoặc theo thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng. – Trường hợp đã chuyển giao quyền sử hữu, quyền sử dụng
 • Thời điểm lập hóa đơn điện tử đối với các trường hợp dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo công lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.Như vậy, những trường hợp hóa đơn điện tử xuất không đúng thời điểm quy định trên thì sẽ là hóa đơn xuất sai thời điểm và bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

ĐƠN VỊ KINH DOANH LÀ CHI NHÁNH PHỤ THUỘC CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 1 Thông tư 37/2017/TT-BTC quy định:

 • Trường hợp tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc và vẫn sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng lại khai thuế giá trị gia tăng riêng thì từng đơn vị trực thuộc, chi nhánh sẽ phải gửi Thông báo phát hành cho cơ quan thuế chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp.
 • Trường hợp tổ chức có các chi nhánh, đơn vị trực thuộc có sử dụng chung mẫu hóa đơn của tổ chức nhưng tổ chức nhưng lại thực hiện khai thuế giá trị gia tăng cho đơn vị trực thuộc, chi nhánh thì đơn vị trực thuộc, chi nhánh đó sẽ không phải Thông báo phát hành hóa đơn. Ngoài ra, theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 11 văn bản hợp nhất số 14/VBHN-BTC ngày 15/05/2017:
 • Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu riêng, có tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp thực hiện việc bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra khi có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng thì phải đăng ký nộp thuế riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp và sử dụng hóa đơn riêng.

💯 Như vậy, theo quy định trên thì chi nhánh có quyền phát hành hóa đơn. Trong trường hợp này, hóa đơn có thể chung mẫu với mẫu hóa đơn của công ty hoặc có thể khác mẫu. Nếu chi nhánh sử dụng mẫu hóa đơn khác với mẫu của công ty thì phải đáp ứng các điều kiện theo luật định.

💯 Đối với quy định về việc ký trên hóa đơn, khi thành lập chi nhánh, nếu công ty đã quy định rõ về việc chi nhánh có quyền kinh doanh, thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa thì trưởng chi nhánh có quyền ký trên hóa đơn mà không cần ủy quyền từ công ty. Do đó, chi nhánh có quyền phát hành hóa đơn đồng nghĩa với việc chi nhánh được xuất hóa đơn (kể cả chi nhánh hạch toán phụ thuộc).

DOANH NGHIỆP MỚI CÓ BẮT BUỘC PHẢI SỬ DỤNG HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ

Hoá đơn điện tử dần đang được khuyến khích sử dụng và dần thay thế hoá đơn giấy.

 • Doanh nghiệp mới có bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử? Theo các quy định hiện hành, kể từ ngày 01/07/2022, doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hoá đơn điện tử trong các hoạt động kinh doanh. Trước ngày này, doanh nghiệp vẫn có thể sử dụng hoá đơn giấy như bình thường.
 • Hướng dẫn thủ tục đăng ký hoá đơn điện tử cho doanh nghiệp : Hiểu được lợi ích vượt trội của hoá đơn điện tử nhưng còn vướng mắc do đang sử dụng hoá đơn giấy là một trong nhiều lý do khiến doanh nghiệp “ngại” thay mới hoá đơn. Thực tế, quá trình đăng ký và chuyển đổi sang hoá đơn điện tử rất đơn giản.

🆘 TH1: Doanh nghiệp vẫn còn hoá đơn giấy. Doanh nghiệp tiến hành huỷ hoá đơn giấy như sau:

– Bước 1: Lập hội đồng huỷ hoá đơn bao gồm đại diện ban lãnh đạo, đại diện kế toán của doanh nghiệp

– Bước 2: Kiểm kê và lập bảng hoá đơn cần huỷ. Doanh nghiệp cần viết rõ và chi tiết về tên hoá đơn, ký hiệu, số lượng hoá đơn,..

– Bước 3: Doanh nghiệp lập biên bản huỷ hoá đơn

– Bước 4: Thông báo kết quả huỷ hoá đơn

– Bước 5: Doanh nghiệp liên hệ với nhà cung cấp hoá đơn điện tử để được tư vấn chuyển đổi số phù hợp với quy mô của mình.

🆘 TH2: Doanh nghiệp đã hết hoá đơn giấy hoặc chưa có hoá đơn, doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với nhà cung cấp hoá đơn điện tử về được tư vấn chuyển đổi số.

HÓA ĐƠN ĐẦU RA XUẤT TRƯỚC HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO CÓ ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Theo nội dung được quy định tại Khoản 2 Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC có chỉ ra rõ thời điểm lập hóa đơn tài chính đối với từng loại hình sản xuất kinh doanh như sau:

 • Đối với hoạt động bán hàng hóa: thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).
 • Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ: thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền). Trường hợp phía bên cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặc thu tiền trong thời gian cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền…
 • Đối với hoạt động cung cấp điện nước sinh hoạt, dịch vụ viễn thông, truyền hình thực hiện: thời điểm xuất hóa đơn chậm nhất không quá 7 ngày tính từ ngày ghi chỉ số điện, nước tiêu thụ trên đồng hồ hoặc ngày kết thúc kỳ quy ước đối với việc cung cấp dịch vụ viễn thông, truyền hình.
 • Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt: thời điểm xuất hóa đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành (không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền).
 • Trường hợp giao hàng nhiều lần hoặc bàn giao từng hạng mục, công đoạn dịch vụ thì mỗi lần giao hàng hoặc bàn giao đều phải lập hóa đơn cho khối lượng, giá trị hàng hóa, dịch vụ được giao tương ứng.
 • Trường hợp tổ chức, DN kinh doanh BĐS, xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nhà để bán, chuyển nhượng có thực hiện thu tiền theo tiến độ thực hiện của từng dự án hoặc tiến độ thu tiền ghi trong hợp đồng thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.
 • Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu: thời điểm xuất hóa đơn do người xuất khẩu tự xác định phù hợp với thỏa thuận giữa người xuất khẩu và người nhập khẩu. Ngày xác định doanh thu xuất khẩu để tính thuế sẽ là ngày xác nhận hoàn tất thủ tục hải quan trên tờ khai hải quan.
 • Đối với các hoạt động bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ cho người mua thường xuyên là tổ chức, cá nhân kinh doanh; các hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng, chứng khoán: thời điểm xuất hóa đơn đươc thực hiện định kỳ theo hợp đồng giữa hai bên kèm bảng kê hoặc chứng từ khác có xác nhận của hai bên nhưng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng phát sinh hoạt động mua bán hàng hóa hoặc cung cấp dịch vụ.
 • Đối với việc bán dầu thô, khí thiên nhiên, dầu khí chế biến và một số trường hợp đặc thù thời điểm xuất hóa đơn được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính…
 • Như vậy, theo quy định về thời điểm xuất hóa đơn đã được nêu ở trên, trường hợp hóa đơn đầu ra xuất trước khi có hóa đơn đầu vào sẽ thuộc trường hợp xuất hóa đơn không đúng thời điểm. Hành vi này đã vi phạm quy định về xuất hóa đơn và sẽ bị xử phạt tùy theo mức độ nhất định.

Quý khách hàng có như cầu sử dụng Hóa đơn điện tử. Vui lòng tham khảo HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ VNPT để biết thêm chi tiết