Category Archives: PHẦN MỀM CNTT VNPT

Phần mềm công nghệ thông tin của VNPT đặt chuẩn về vận hành doanh nghiệp, đáp ứng mọi nhu cầu về quản lý doanh nghiệp. Từ phần mềm quản lý doanh nghiệp, quản lý văn bản, hợp đồng, đến phần mềm hóa đơn điện tử, chữ ký số. Phần mềm định danh, phần mềm CRM