Category Archives: Marketing

Chủ đề chia sẻ về các kiến thức về Marketing, Digital Marketing, Bán hàng online, Kiếm tiền MMO.

SESSION 3 KHÁI NIỆM THƯƠNG HIỆU(BRAND)

thương hiệu(brand)

Chào bạn, theo như lịch trình chia sẻ của mình thì ở Session này sẽ là Khái niệm Thương hiệu(Brand). Mở đầu chúng ta sẽ cùng làm 1 cuộc khảo sát nhé. Thương hiệu đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhắc đến nước ngọt có gas? Thương hiệu đầu tiên bạn nghĩ đến khi nhắc […]